Αγκίστρι | Ιστορικά στοιχεία

Το Αγκίστρι μαζί με την Αίγινα και τα γύρω νησιά αποτέλεσαν το Βασίλειο της Αίγινας του          μυθικού            Βασιλιά          Αιακού.
Κατά τον Ομηρο, το Αγκίστρι είχε την ονομασία Κεκρυφάλεια, που σημαίνει "στολισμένη κεφαλή" και εμφανίζεται σαν σύμμαχος της Αίγινας στον Τρωϊκό Πόλεμο.
Άλλοι ιστορικοί που αναφέρουν το νησί είναι ο Θουκυδίδης και ο Διόδωρος.
Αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η Απόνησος, η Μεγαρίτισσα και το Κοντάρι.
Σε όλη την δυτική ακτή του νησιού υπάρχουν, λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, βυθισμένες αρχαιότητες.

Διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα υπάρχουν στο Μεγαλοχώρι, στο Πνευματικό κέντρο.
Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν ότι το νησί πρωτοκατοικήθηκε τουλάχιστον από τον 5ο π.Χ. αιώνα, από Πελοποννήσιους που ήρθαν στο νησί.
Γενικά για την ιστορία του νησιού δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες από τους ιστορικούς. Κατά καιρούς, στην νεότερη ιστορία του, το Αγκίστρι δέχτηκε πολλούς αποίκους από τις απένατι ακτές της Πελοποννήσου, κυρίως Αρβανίτες, γύρω στοn 14ο αι. μ.Χ.
Έτσι, ακόμα και σήμερα, μερικές ηλικιωμένες γυναίκες φορούν φούστες διακοσμημένες με συρίτια, κίτρινα μαντήλια και μιλούν Αρβανίτικα.

Αργότερα το Αγκίστρι έγινε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο τέλος του 17ου αιώνα οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το νησί, λόγω των συχνών επιδρομών των πειρατών. Το 1821 το νησί κατοικήθηκε πάλι από μικρό πληθυσμό ατόμων. Το 1835 δημιουργήθηκε η Κοινότητα του Αγκιστρίου με Βασιλικό Διάταγμα. Κατά την απογραφή που έγινε τότε, αναφέρθηκαν 248 κάτοικοι.

Μέχρι το 1940 ο πληθυσμός του νησιού διατηρήθηκε λιγοστός. Μετά το 1940, άρχισε να αυξάνεται και σήμερα έχει πάνω από 1.000 κατοίκους, οι οποίοι τους καλοκαιρινούς μήνες πλησιάζουν τους 5.000.

Μέχρι το 1960 η συγκοινωνία γινόταν με καϊκια που ερχόντουσαν από την Αίγινα.
Το 1960 το νησί συνδέθηκε απ' ευθείας με τον Πειραιά και το 1973 ηλεκτροδοτήθηκε


Tags: Αγκίστρι