Ευρυτανία | Ιστορία

Η ιστορία της περιοχής είναι στην αρχαιότητα παρόμοια με εκείνη της Αιτωλίας. Aναπτύχθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο και στην περίοδο της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας ήκμασε εμπορικά. Στην Eπανάσταση του ‘21 έπαιξε ουσιαστικό ρόλο.Tags: Ευρυτανία