Οινούσσες | Χρήσιμες πληροφορίες
Ιατρείο: 22710 55300
Αστυνομία: 22710 55222
Λιμεναρχείο: 22710 55394
Δημαρχείο:  22710 55721


Tags: Οινούσσες