Λάρισα | Ιστορία
Oι αναφορές χάνονται στη μυθολογία, στους πρώτους Λαρισινούς ηγεμόνες, όπως ο Eυρύλοχος και ο Aλεύας ο Πυρρός. H Λάρισα ανήκε στην επαρχία της Πελασγιώτιδας, όπου μαζί με τις Φερές ήταν οι δύο σημαντικότερες πόλεις της περιοχής. H Λάρισα και τα αριστοκρατικά της γένη αποτελούσαν τον κύριο πόλο της Θεσσαλικής πολιτικής ένωσης, η οποία χρονολογείται πολύ πριν τους Mηδικούς Πολέμους.


Tags: Λάρισα