Λάρισα | Χρήσιμες πληροφορίες

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Πυροσβεστική                                                  199 – 2410617867
Γενικό νοσοκομείο Λάρισας                              2410230031-34
Πανεπιστημιακό Περι/κό Νοσοκομείο Λάρισας  2410617000
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Λάρισας         166
Άμεση Δράση                                                   100
Τροχαία                                                           2410 683137
Αστυνομία                                                       2410623172

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας            2413506100
Περιφέρεια Θεσσαλίας                                 2413506501-4
Διεύθυνση Δασών                                       2410670720-670030
Δασαρχείο                                                   2410258897
Μετεωρολογική υπηρεσία                           2410230244
Τελωνείο                                                     2410235537-236654
Τοπική Ένωση Δήμων- Κοινωτήτων           2410251261- 259757
Ε.Ο.Τ.                                                         2410618189-670437

 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Βρυσοπούλες                               2410993264-535531
                                                    493022261- 23467
Ε.Ο.Σ. Λάρισας Κίσσαβος          2410535097-220097

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Λιμενικός Σταθμός                                2494052222
Ολυμπιακές Αερογραμμές                      2410550756
Ο.Σ.Ε.                                                    2410236250
Ραδιοταξί                                               2410661414
Κτελ-Σταθμάρχης                                  2410537773

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ε.Χ.Ο.Σ. Ελλασόνας                                     2493023467
Ε.Ο.Σ.  Λάρισας                                           2410535097- 2200097
Ορειβατικός Σύλλογος                                2410251788Tags: Λάρισα