Μέθανα | Χρήσιμες πληροφορίες
Δημαρχείο Μεθάνων
22980 92324

Αστυνομία
22980 92370

Τουριστική Αστυνομία
22980 92463

Πρώτες βοήθειες
22980 92222

Λιμεναρχείο Μεθάνων
22980 92279

Ταξί
22980 92497

Ιαματικά Λουτρά Μεθάνων
22980 92243
22980 92957

Φαρμακεία
22980 92893
22980 92478


Tags: Μέθανα