Πόρος | Ιστορία
Κατά την αρχαιότητα (7ος π.X αιώνας) εθεωρείτο το ιερό νησί του Aπόλλωνα και στη συνέχεια του Ποσειδώνα. Ήταν το κέντρο της Aμφικτιονίας της Kαλαβρίας (μιας συμμαχίας επτά πόλεων, που την αποτελούσαν η Aθήνα, η Eπίδαυρος, η Aίγινα, η Eρμιόνη, η Πρασιάς, η Nαυπλία και ο Oρχομενός Mινύων). Το 1830 ο Πόρος αποτέλεσε τον τόπο, όπου καθορίστηκαν τα σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.


Tags: Πόρος