Πόρος | Χρήσιμες πληροφορίες
Κέντρο Υγείας Γαλατά 22983-20300, 20301
Δημοτικά - Περιφερειακά Ιατρεία Πόρου 22980-22600
Κ.Ε. Πόρος Ιατρείο 22980-22526
Δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο 22980-22596
Αγροτικό Κτηνιατρείο Γαλατά 22980-42289

Φαρμακεία Γαλατά
Αναστασιάδου Αντωνία 22980-42181
Ζωγράφου Σοφία 22980-43473
Πετροπούλου Σταυρούλα 22980-42209

Συγκοινωνίες Πόρου
Ταξί Πόρου 22980-23003
Ταξί Γαλατά 22980-42888
ΚΤΕΛ Γαλατά 22980-42480
ΚΤΕΛ Πελοποννήσου 210-5124910-11-12
ΚΤΕΛ Ναυπλίου 27520-27323
Ιπτάμενα Δελφίνια (Πόρος) 22980-22977, 23423
Ιπτάμενα Δελφίνια (Πειραιά) 210-4280001
Λιμεναρχείο Πειραιά 210-4124585
Λιμεναρχείο Πόρου 22980-22274, 22224

Υπηρεσίες στον Πόρο
Κ.Ε. Πόρος 22980-22662, 22254
Δασαρχείο 22980-22056, 22387
Πυροσβεστική 22980-35535, 35599
Λιμεναρχείο 22980-22274, 22224
Αστυνομία Πόρου 22980-22462, 22256
Αστυνομία Γαλατά 22980-42206


Tags: Πόρος