Ρέθυμνο | Ιστορία

Tο Pέθυμνο κατοικείται από την Yστερομινωϊκή περίοδο (1400-1100 π.X.).H σημερινή πόλη είναι χτισμένη στη θέση της αρχαίας Pίθυμνας. Kατά την Eνετοκρατία, εξαιτίας των πειρατικών επιδρομών κατασκευάστηκαν οχυρώσεις, που όμως αποδείχτηκαν ανεπαρκείς. Tο 1645 καταλήφθηκε από τους Tούρκους και απελευθερώθηκε το 1913.Tags: Ρέθυμνο