Σάμος | Ιστορία

Η Σάμος κατοικήθηκε ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Γύρω στο 1000 π.Χ καταφθάνουν οι πρώτοι Ίωνες άποικοι, η περίοδος όμως της μεγάλης ακμής τοποθετείται στα αρχαϊκά χρόνια (700-500 π.Χ), όταν το νησί γνωρίζει μεγάλη οικονομική άνθιση και δημιουργεί αποικίες μέχρι την Αίγυπτο. Αποτέλεσε σπουδαία ναυτική δύναμη κατά την αρχαιότητα και κυρίως κατά την περίοδο της τυραννίας του Πολυκράτη. Το 478 π.Χ, μετά τους περσικούς πολέμους η Σάμος ανήκε στη Συμμαχία της Δήλου, αφού πρώτα της επιβλήθηκε από την Αθήνα δημοκρατικό πολίτευμα. Στη συνέχεια κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους (131 π.Χ), ενώ κατά τη Βυζαντινή περίοδο ανήκε στο Θέμα των Νήσων.

Το 1204 υποτάχτηκε στους Φράγκους. Το 1576 ύστερα από έναν αιώνα ερήμωσης (επί Τουρκοκρατίας) το νησί ξανακατοικήθηκε. Αν και πρωτοστάτησε στην επανάσταση του 21 και έμεινε ελεύθερη για πολλά χρόνια, η Σάμος παραχωρήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις στην Τουρκία και μέχρι το 1913, όπου ενώθηκε με την Ελλάδα, τελούσε υπό ειδικό καθεστώς σχετικής αυτονομίας.Tags: Σάμος