Σάμος | Χρήσιμες πληροφορίες
Νομαρχία Σάμου: 22730 80000/7
Δήμος Βαθέως: 22733 50101
Δήμος Καρλοβάσου: 22733 50800
Δήμος Πυθαγορείου: 22730 61997
Δήμος Μαραθοκάμπου: 22733 50601
Νοσοκομείο: 22730 83100
Λιμεναρχείο Βαθέως: 22730 27318
Λιμεναρχείο Πυθαγορείου: 22730 61225
Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου: 22730 30888 
Τουριστική Αστυνομία: 22730 87344, 81000
Αεροδρόμιο: 22730 87800/61222
ΚΤΕΛ: 22730 27262
Εισιτήρια Πλοίων (Βαθύ): 22730 22116, 22118
Εισιτήρια Πλοίων (Καρλόβασι): 22730 38031, 33695


Tags: Σάμος