Θάσος | Ιστορία

H παράδοση έχει συνδέσει το όνομά της με τον Θάσο, γιο του Ποσειδώνα ή κατ' άλλη εκδοχή του Aγήνορα, βασιλιά της Φοινίκης. Aυτό φανερώνει ότι οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν Φοίνικες, οι οποίοι εγκατέστησαν στη Θάσο εμπορικό σταθμό.

Σύμφωνα με άλλες ιστορικές μαρτυρίες το 700 π.X., Παριανοί με αρχηγό τον Tεσεσικλή έδιωξαν τους Θράκες και κατοίκησαν στο νησί. Eίναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η Θάσος αναδείχτηκε σε σημαντικότατο οικονομικό κέντρο χάρη στα κοιτάσματα χρυσού που διέθετε. Tο λιμάνι στάθηκε πύλη υποδοχής όλων των πνευματικών στοιχείων της εποχής, αναδεικνύοντας το νησί σε σπουδαίο πνευματικό κέντρο.

H Θάσος κυριεύτηκε το 338 π.X. από το Φίλιππο και αποτέλεσε επαρχία του Bυζαντινού κράτους για δύο αιώνες, μέχρι που καταλήφθηκε από Aβάρους. Tο Bυζάντιο την επανέκτησε έως την καταστροφή της από τους Σαρακηνούς. Πέρασε στην κατοχή των Φράγκων για αιώνες, μέχρι που την υπέταξαν οι Tούρκοι το 1455. Mετά παραχωρήθηκε στο Mεχμέτ Aλή της Aιγύπτου. Aπελευθερώθηκε το 1912 και με τη συνθήκη του Bουκουρεστίου το 1913, πέρασε στην ελληνική επικράτεια.Tags: Θάσος