Θεσπρωτία | Χρήσιμες πληροφορίες
 • EKAB / ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ: Τηλ. 166
 • Νοσοκομείο Φιλιατών: Τηλ. 26640 22203
 • Κ.Υ. Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 24420
 • Κ.Υ. Παραμυθιάς: Τηλ. 26660 22124
 • Κ.Υ. Μαργαριτίου: Τηλ. 26650 94211
 • Περ. Ιατρείο Πέρδικας: Τηλ.26650 91290
 • Περ. Ιατρείο Συβώτων: Τηλ.26650 71256
 • Αστυνομία: Τηλ. 26650 29600
 • Αστυνομία Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 29665
 • Αστυνομία Παραμυθιάς: Τηλ. 26660 22222
 • Αστυνομία Πέρδικας: Τηλ. 26650 91292
 • Αστυνομία Μαργαριτίου: Τηλ. 26650 94206
 • Αστυνομία Συβότων: Τηλ. 26650 93333
 • Αστυνομία Φιλιατών: Τηλ. 26640 22393
 • Τροχαία: Τηλ. 26650 24133
 • Πυροσβεστική Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 23202
 • Πυροσβεστική Παραμυθιάς: Τηλ. 26660 24135
 • Πυροσβεστική Φιλιατών: Τηλ. 26640 23199
 • ΚΤΕΛ Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 22309
 • ΚΤΕΛ Παραμυθιάς: Τηλ. 26660 22311
 • ΚΤΕΛ Μορφατίου: Τηλ. 26650 94258
 • ΚΤΕΛ Φιλιατών: Τηλ. 26640 22209
 • ΚΤΕΛ Γλυκής: Τηλ. 26660 41467
 • Δρομολόγια Πλοίων: Τηλ. 26650 99460
 • Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 99400
 • Λιμενικός Σταθμός Συβότων: Τηλ. 26650 43100
 • Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 99300
 • Τελωνείο Ηγουμενίτσας: Τηλ. 26650 22290
 • Τελωνείο Σαγιάδας: Τηλ. 26640 51217
 • ΕΟΤ: Τηλ. 26650 22227
 • Σύλλογος Τουρ. & Ναυτικών Πρακτόρων: Τηλ. 26650 28843
 • Ένωση Ξενοδόχων: Τηλ. 26650 22877


Tags: Θεσπρωτία