Όροι Χρήσης

Όροι Σύμβασης

Το παρόν συμβόλαιο ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαφημιζόμενου και τις υποχρεώσεις του www.holidayshop.gr, αποτελεί δέσμευση των συμβαλλομένων πλευρών και συνυπογράφεται ταυτόχρονα με την εντολή καταχώρησης.

1.Το Holidayshop.gr περιέχει ενημερωτικά στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος για όλη την Ελλάδα και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους χρήστες του Internet δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Το Holidayshop.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, και την επάρκεια αυτού, καθώς και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου που περιέχει.

2. Στις σελίδες του μπορούν να διαφημισθούν και να φιλοξενηθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ο χρόνος φιλοξενίας για κάθε διαφημιζόμενο ορίζεται για ένα έτος. Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αρίθμ. 4070, σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤ.Ε.). Ως εκ τούτου, καταχωρήσεις χωρίς τον αριθμό ΜΗΤ.Ε., δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Το Holidayshop.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί διαφημιστικές καταχωρήσεις, οι οποίες κατά την κρίση του θεωρούνται προκλητικές-προσβλητικές ή δεν ταιριάζουν με το θεματικό προσδιορισμό του website.

4. Στις περιπτώσεις που ο διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί τα links και την παραπομπή του χρήστη σε άλλα websites, το Holidayshop.gr δεν έχει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο των τρίτων ή τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στην παραπομπή τους.

5. Παρουσίαση –Πνευματικά δικαιώματα. Με την αποδοχή των όρων της σύμβασης αυτόματα κάθε ξενοδοχείο γίνεται μέλος του Holidayshop.gr και καταχωρείται στις σελίδες του. Κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει μια προκαθορισμένη σελίδα με λογότυπο, παροχές, τηλέφωνα, φωτογραφίες, κείμενο, φόρμα κράτησης και πίνακα με τιμές, προκαθορισμένη θέση, όπου εμφανίζονται οι περιστρεφόμενες εικόνες και οι φωτογραφίες.

6. Ο διαφημιζόμενος επιτρέπει στο Holidayshop.gr να δημοσιεύσει, αναπαραγάγει φωτογραφίες, κείμενα βίντεο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την επιχείρηση.
Το ξενοδοχείο δηλώνει βάση του νόμου 2121-΄93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας ότι όλο το φωτογραφικό υλικό που παραδίδει στο Holidayshop.gr ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του και επιτρέπει να δημοσιευθεί ελεύθερα.

7. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Holidayshop.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Holidayshop.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

8. Κάθε ζήτηση προς το ξενοδοχείο αποστέλλεται στην διαφημιζόμενη επιχείρηση αυτόματα με email ή Fax.

9. Το Holidayshop.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη με τους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στις σελίδες του site και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

10. To Holidayshop.gr δεν ευθύνεται, ούτε υποχρεούται να αποζημιώσει το διαφημιζόμενο ή τρίτο για  προβλήματα  που  μπορεί να προκύψουν από κακή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκόσμια.

Επίσης δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες για την ποιότητα  των παροχών της επιχείρησης όπως αυτές δίδονται για δημοσίευση στο Holidayshop.gr.

11. Οικονομικοί όροι. Η αξία της συνδρομής, όπως αυτή καθορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική του Holidayshop.gr  προκαταβάλλεται  με την υποβολή της αίτησης. Αμέσως μετά το Holidayshop.gr τιμολογεί τον πελάτη και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά. Αν μετά την παρουσίαση ο διαφημιζόμενος καθυστερεί σκόπιμα την εξόφληση του ποσού, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαγράψει αυτόματα την προβολή του από το website, χωρίς καμία προειδοποίηση.

12. Λήξη σύμβασης - Ανανέωση.  Η σύμβαση ορίζεται για ένα έτος και ανανεώνεται αυτόματα από τη στιγμή που η επιχείρηση δεχτεί τους οικονομικούς όρους του Holidayshop.gr.

Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος θελήσει να διακόψει τη συνεργασία του με το Holidayshop.gr θα πρέπει να το ζητήσει γραπτώς με Fax. στο 2104954550 ή στο email info@holidayshop.gr.

13. Αρμόδια για την διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια Αθηνών.