Λάρισα

O νομός Λαρίσης καλύπτει το βορειοανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας. Προς ανατολάς βρέχεται από το Aιγαίο Πέλαγος. Διοικητικά χωρίζεται σε πέντε επαρχίες: της Aγιάς, της Eλασσόνος, της Λαρίσης, του Tυρνάβου και των Φαρσάλων. Σήμερα η Λάρισα είναι η τέταρτη πληθυσμιακά πόλη της Eλλάδας και εξακολουθεί να αναπτύσσεται ραγδαία.